Tekstbageriet

kviklån

Forskellige måder at optage lån på

xx99

Der findes forskellige måder, hvorpå et lån kan optages i dag. Et lån består af forskellige former for ydelser, hvormed en transaktion mellem to personer, en lånudsteder og låntager, finder sted. Et lån er officielt betinget af, et de kontraherende parter er juridiske personer, dvs. at den pågældende låne kontrakt finder sted i henhold til den givne lovgivning. Dette involverer blandt andet, at begge parter er berettiget til at indgå kontrakten, og at de opretholder de krav, som den indeholder.

De forskellige former for banklån, til produktive eller finansielle formål, frembyder eksempler på, hvordan lån finder sted. Lån er udgjort af regnskabsføring, hvor de numeriske enheder kendt som penge, bevæger sig mellem konti som aktiver (kredit), eller passiver (debit). I det følgende kan du læse om, hvad en særlig låntype, navnlig mobillån, er udgjort af.

kviklån giver øget likviditet

Hvordan der opnås likviditet via kviklån

Foruden banker, eksisterer der visse virksomheder, der har juridisk bemyndigelse til at udstede finansielle ydelser i form af lån. Et kviklån er en finansiel ydelse, der kan tilbydes potentielle låntagere, til forskellige formål. Denne form for låntype er karakteriseret som et forbrugslån, der er markedsført som en særskilt mulighed for at optage lån til diverse forbrugsmæssige formål, som eksempelvis fremgår af følgende side: https://penge.casa/.

Et kviklån, som navnet antyder, er dermed en måde at forlene låntagere med en umiddelbar likviditet, som de da kan anvende kort tid efter lånets udstedelse. Kviklånets kontraktmæssige forhold kan variere i betragtelig grad, og der vil ofte være en anseelig forskel på den rente, som den pågældende ydelse stipulerer, hvilket også har bevirket, at der er forskellige udbydere der konkurrerer om de mest gunstige låneforhold. Modsat bankerne vil kviklånsudstedere have lempelige krav til låntagerens kreditværdighed, dvs. vedkommendes evne til at tilbagebetale lånet, baseret ud fra erhversmæssig status, hvilket gør det nemmere at optage et lån hos kviklånsudstederen. Der er således en betragtelig grad af formel aftalefrihed i forbindelse med kviklån.

Kviklån som mobillån

Udstedelse af kviklån idag foregår via elektroniske platforme, såsom de forskellige hjemmesider, der annoncerer det pågældende lån og dets betingelser, men det er samtidig også muligt at få tildelt sit lån via mobilen. Mobillånet varierer ligesom øvrige kviklån betragteligt, og det kan være betimeligt at sætte sig ind i de forskellige forhold hvorunder et lån udstedes, hvilket til eksempel er fremvist her. Et mobillån kan blandt andet også optages i form af en kassekredit, som de enkelte udbydere råder til, hvis der er tale om forholdsvis store beløb.

Er der derimod tale om et lån, der andrager sig til mindre kortsigtede forbrugslån, vil den pågældende låner skulle sende ansøgninger afsted til udbydere på vanlig vis, og rådes til at besigtige de muligheder der byder sig for de enkelte lånforhold hos de forskellige mobillånsudbydere. Et mindre lån vil typisk strække sig over 30 dage, og de større helt op til flere år, med forskellige muligheder for afbetaling.


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale.

Have your say

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.