Tekstbageriet

lov

Dit forsikringsselskab er ikke altid din ven – og klage over forsikring kan blive til en nødvendighed

xx99

Vi har alle forsikring af den samme årsag. I håb om at det aldrig skulle blive aktuelt at bruge den. Det ligger i ordet at man køber tryghed. Forsikring. Det er et løfte fra forsikringsselskabet om at man, såfremt man er ude for en skade, bliver gjort næsten skadesfri – selvrisikoen kommer man sjældent udenom.

Forsikringsselskaber skal tjene penge – hvilket kommer forbrugeren til last

lovbøger

Udfordringen med forsikringsselskaber er at deres opgave ikke kun er at tjene dig. De fleste af dem har ejere som gerne vil se en profit. Det betyder at de penge du skal have potentielt bliver taget fra bundlinjen. Det betyder at de kan være tilbageholdende med at give dig den erstatning du har krav på. Det er dog muligt at klage over forsikring og indbringe det for ankenævnet for forsikring.

Det er dog altid en god idé at få juridisk bistand i forbindelse med en klage så du får en upartisk vurdering af sagen og dine rettigheder og samtidig har en til at kæmpe din sag så du får den udbetaling du har betalt til og som du har krav på.

Have your say

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.